Dialog - zaproszenie
do miłości bez końca

Spotkania dla narzeczonych i zakochanych

Wieczory dla zakochanych

Wieczory przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par chodzących ze sobą, nie mających jeszcze ustalonej daty ślubu, ale poważnie myślących o małżeństwie. Jest to cykl 9-ciu cotygodniowych spotkań, podczas których narzeczeni – w swoich parach – mają możliwość pełniejszego poznania swoich cech osobowości, oczekiwań, przyjrzeniu się hierarchii wartości i odnalezieniu (lub nie) wspólnej drogi. Uczą się jak rozwiązywać konflikty i jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest naprawdę sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Spotkania mają odświętną oprawę i klimat, odbywają się w sali duszpasterstwa.

Taką formę spotkań prowadzi:


   Duszpasterstwo Akademickie „Dominik”,
                         pl. Do
minikański 2, Wrocław
www.wroclaw.dominikanie.pl/duszpasterstwa.html

Terminy podane są na ww stronie Duszpasterstwa Akademickiego DOMINIK
Zapisy: o. Wojciech Jezienicki OP, e-mail: wojciech.jezienicki@dominikanie.pl
Miejsce Spotkań: DA „Dominik”, pl. Dominikański 2, Wrocław


Rekolekcje dla narzeczonych

Pary, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Wieczorach dla zakochanych serdecznie zapraszamy na Rekolekcje dla narzeczonych. Ich program jest zbliżony do programu Wieczorów dla zakochanych, ale odbywają się one w cyklu 6 tygodniowym zakończonym wyjazdem na weekend, tak jak rekolekcje dla małżeństw.

Taką formę spotkań prowadzą:


   Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny”,
                                      ul. Bujwida 49/51, Wrocław

www.wawrzyny.wroc.pl

Terminy podane są na ww stronie Duszpasterstwa Akademickiego WAWRZYNY
Zapisy: o. Michał Serwiński, bezpośrednio na pierwszym spotkaniu.
Miejsce Spotkań: DA „Wawrzyny”, ul. Bujwida 49/51, Wrocław


    Duszpasterstwo Akademickie „Maciejówka”,
                   pl. Bpa Nankiera 16, Wrocław

www.maciejowka.org

Terminy podane są na ww stronie Duszpasterstwa Akademickiego MACIEJÓWKA
Zapisy: e-mail: kurs.maciej@wp.pl Uwaga: należy podać imiona i nazwiska oraz numer telefonu kontaktowego.
Miejsce Spotkań: DA „Maciejówka”, pl. Bpa Nankiera 16, Wrocław


    Duszpasterstwo Akademickie „Most”,
                             pl. Grunwaldzki 3, Wrocław

www.most.salezjanie.pl

Terminy podane są na ww stronie Duszpasterstwa Akademickiego MOST
Zapisy:
 ks. Grzegorz Dłużniak SDB
Miejsce Spotkań: DA „Most”, pl. Grunwaldzki 3, Wrocław


Polska Parafia w Bournemouth (Anglia)

 
Zapraszają Was Alicja i Adam Fornalikowie, którzy mogą udzielić wyczerpujących informacji na temat najbliższych planów.

Podajemy ich telefon:
+44 1202 416 576
oraz
adres e-mailowy:
e-mail: alicjajoanna123@gmail.com


Wieczory dla zakochanych oraz Rekolekcje dla narzeczonych spełniają warunki katechezy przedmałżeńskiej – ich absolwenci otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Pamiętać jednak trzeba, że zaświadczenie jest ważne wyłącznie dla pary wspólnie uczestniczącej w takim trybie przygotowania do małżeństwa.