Dialog - zaproszenie
do radości

Turnusy wakacyjne

Turnusy Wakacyjne Spotkań Małżeńskich przeznaczone są dla całych rodzin i mają charakter wypoczynkowo-rekolekcyjny.

Koniecznym warunkiem wyjazdu jest wcześniejsze wzięcie udziału w rekolekcjach podstawowych dla małżeństw – przeżycie przez małżonków tzw. weekendu małżeńskiego.

Wrocławski Ośrodek Spotkań Małżeńskich organizuje dwa letnie turnusy: 14-dniowy (w Jantarze) i 7-dniowy (w Rybakach).

Jantar

Podczas turnusu 14-dniowego, co drugi dzień odbywają się spotkania w dialogu małżeńskim, które razem z kapłanem prowadzą małżeństwa – animatorzy Spotkań Małżeńskich. 
Pozostały czas przeznaczony jest na wypoczynek i wspólną dobrą zabawę.

Podczas turnusu jest możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św.

Turnus trwa 14 dni i zawsze rozpoczynamy w sobotę pierwszego dnia letnich wakacji.

Poniżej króciótka relacja z turnusu Jantar 2020.

Już po raz jedenasty przeżywaliśmy rekolekcje wakacyjne w ośrodku “Pod Dębami” w Jantarze. W tym roku uczestniczyło w nich 12 par małżeńskich i 29 dzieci. Naszym opiekunem i przewodnikiem duchowym był o. Marek Rojszyk OP.
Kolejne dni formacyjne, wprowadzenia animatorów oraz kapłana, poruszające świadectwa uczestników wypełniały treścią przyświecający nam temat „Historia – Miłość – Łaska”.
Codzienna wspólna Eucharystia, dzielenie się refleksami po lekturze Słowa Bożego pozwalały nam w pełni przeżywać darowany, piękny czas.
Potwierdzeniem tego wyjątkowego czasu są świadectwa uczestników:

–   „Wyjeżdżamy umocnieni, z nowym wyzwaniem, z nowymi postanowieniami na następny rok…Już tęsknimy i czekamy na kolejne spotkanie z Jantarowej Wspólnocie”.

–   „ Z Jantaru wyjeżdżam przepełniona Bożą radością i pokojem oraz wiarą w to, że jesteśmy w stanie w naszym małżeństwie prawdziwie uczestniczyć w świętym Triduum”.


Zapraszamy do zgłaszania się na 2022 r.
Zgłoszenia do Jantaru przyjmuje Wiesław Ściegienko; adres e-mail: alasciegienko@wp.pl

Rybaki

W 2021 roku nasz Ośrodek zainicjował rekolekcje 7-dniowe, które będą odbywać się w Rybakach na Warmii.

Podczas turnusu 7-dniowego, codziennie odbywają się spotkania w dialogu małżeńskim, które razem z kapłanem prowadzą małżeństwa – animatorzy Spotkań Małżeńskich. 
Pozostały czas przeznaczony jest na wypoczynek i wspólną dobrą zabawę.

Podczas turnusu jest możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św.