Dialog - zaproszenie
do miłości

Weekendy dla małżeństw

Podstawową formą naszej pracy są zamknięte, weekendowe spotkania o charakterze warsztatów. Spotkania te są prowadzone przez trzy odpowiednio przygotowane pary małżeńskie i kapłana, których wprowadzenia inspirują małżonków do pracy własnej. Zadaniem animatorów jest ukazanie uczestnikom tematu do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Zapewniona jest pełna intymność i żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących w weekendzie nie są ujawniane, również pomiędzy innymi uczestnikami wyjazdu.

Treścią rekolekcji jest dialog męża i żony, zaś celem – coraz lepsze poznawanie się, zrozumienie i budowanie zaufania między małżonkami.

Siła oddziaływania spotkań-rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Program, oparty na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów.

Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają małżeństwa żyjące zgodnie jak i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie, często będące na etapie przygotowania do rozwodu, małżeństwa po separacji, które mają zamiar ponownie się połączyć. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by wspólne życie we dwoje nieustannie się rozwijało.

Uczestnikom nie stawiamy barier formalnych.

Najbliższe terminy spotkań:

Kliknij w wydarzenie, aby dokonać rejestracji lub – jeśli wolisz – zarejestruj się telefonicznie pod numerem:

509 322 012 (Alicja Ściegienko), 515 081 321 (Wiesław Ściegienko).

[tribe_events view=”list” tribe-bar=”false” category=”weekend-malzenski”]

Opłaty:

WAŻNE (dotyczy wyłącznie Ośrodka Wrocławskiego)
Aktualnie całkowity koszt uczestnictwa wynosi 550 zł od małżeństwa. W cenie zawarte są noclegi w pokojach 2 osobowych i pełne wyżywienie podczas całego pobytu.

Informujemy jednocześnie, że w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość dofinansowania (niestety ograniczona) tak, aby wysokość opłaty nie była przeszkodą uniemożliwiającą uczestniczenie w Spotkaniach.

Dokonanie rezerwacji miejsc wiąże się z koniecznością wpłacenia bezzwrotnej zaliczki w kwocie 150 zł. Numer rachunku bankowego organizatora – Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, Oddział we Wrocławiu, na który należy wpłacić zaliczkę, zostanie podany po zgłoszeniu i potwierdzeniu uczestnictwa. Oczywiście można jednorazowo dokonać wpłaty całej należności.
Wpłata zaliczki (lub całej należności), gwarantuje uczestnictwo i prosimy o jej dokonanie w możliwie krótkim czasie po otrzymaniu przez Państwa potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku wpłaty zaliczki, dopłaty do pełnej wysokości prosimy dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem weekendu. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje skreślenie z listy uczestników lub przesunięcie na listę rezerwową. Na miejscu dopłaty gotówkowe mogą być przyjmowane tylko w wyjątkowych wypadkach.

Małżeństwa, które zgłosiły chęć uczestnictwa w czasie ostatnich 14 dni poprzedzających weekend i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, niezwłocznie i jednorazowo wpłacają na rachunek bankowy całą należność.

Spotkania zawsze rozpoczynają się w piątek, wspólną kolacją o godzinie 18.00  Wskazane jest przybycie nieco wcześniej w celu zarejestrowania i przydziału pokoju.
Zakończenie zawsze jest w niedzielę po obiedzie, zwykle około godziny 15.30

INFORMACJA 
Wszystkie małżeństwa pragnące uczestniczyć w Spotkaniach informujemy, że obecnej sytuacji Spotkania odbywają się w warunkach zgodnych z przyjętymi zasadami i obostrzeniami związanymi z koronawirusem SARS-CoV-2 
W przesłanym do Państwa zaproszeniu (oczywiście po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Spotkaniach) prosić będziemy o przesłanie nam wymaganego oświadczenia, że żadne z Państwa nie miało kontaktu z osobą chorującą na COVID-19


Warunki uczestnictwa:

Chęć uczestnictwa w weekendzie obojga małżonków.

Miejsce spotkań

Ząbkowice Ślaskie, Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów 

ul. Piastowska 7, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel. 74 815 16 25